Varning för ridande

Märket anger en vägsträcka där ridande ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.

Alternativa symboler

Vägmärke A18-1.svg