Varning för sidvind

Märket anger en vägsträcka där det ofta förekommer stark sidvind. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Alternativa symboler

Vägmärke A24-1.svg
Vägmärke A24-2.svg