Varning för stigning

Märket anger kraftig stigning. Siffran anger stigningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.

Alternativa symboler

Vägmärke A4-1.svg