Varning för svag vägkant eller hög körbanekant

Märket anger en vägsträcka med svag vägkant eller hög körbanekant.

Alternativa symboler

Vägmärke A27-1.svg