Varning för tunnel

Märket anger att vägen snart passerar genom en tunnel.

Alternativa symboler

Vägmärke A26-1.svg