Facebook pixel

Varning för tunnel

Märket anger att vägen snart passerar genom en tunnel.

Alternativa symboler