Facebook pixel

Varning för vägarbete

Märket anger en vägsträcka där vägarbete eller liknande arbete pågår.

Alternativa symboler