Facebook pixel

Varning för vägkorsning

Märket anger en vägkorsning där bestämmelserna i 3 kap. 18 § trafikförordningen (1998:1276] är tillämpliga.

Alternativa symboler