Teoricentralen faktabanken sverige

Får man göra ett muntligt teoriprov om man vill?

Vi förklarar under vilka förhållanden man får göra ett muntligt teoriprov, och hur man gör för att ansöka om att ta provet muntligt istället för skriftligt.

Nej, muntliga teoriprov är till för de som har läs- och skrivsvårigheter, eller som har en diagnos som gör att de har svårt att ta det skriftliga teoriprovet. Du kan ansöka om ett muntligt teoriprov på Trafikverkets hemsida, men du behöver alltså ha ett intyg för varför du behöver ta teoriprovet muntligt.