Teoricentralen faktabanken sverige

Hur går risktvåan till?

Risktvåan är den andra delen av riskutbildningen. Vi förklarar vilka moment som ingår i risktvåan och hur det går till när du gör utbildningen.

Risktvåan är den andra delen av utbildningen och är ett moment som många ser fram emot. Denna del handlar om körning vid olika vägförhållanden, säkerhet och hastighet. Risktvåan är när du får köra på halkbana för att lära dig om hur du bäst hanterar bilen vid halt väglag.

Det är den allra första gången du sitter helt själv i bilen vid körning, du kör då med hjälp av guidning. Risktvåan tar totalt ca 3-4 timmar och utförs hos en utbildare.