Teoricentralen faktabanken sverige

Vad ingår i teoriprovet?

Lär dig allt om de olika områden som ingår i teoriprovet och vad målet med själva teoriprovet är. Ta körkortet smidigare med vår hjälp!

Målet med teoriprovet är att du ska kunna visa att du har den teoretiska kunskapen som behövs för att kunna köra säkert i trafiken. Teoriprovet mäter därför dina kunskaper inom de olika områden som behövs.

De olika områdena är:

  • Trafikregler - saker som vägmärken, hastigheter, last och vilka skyldigheter du har mot övriga trafikanter.
  • Trafiksäkerhet - hur bland annat alkohol, droger, stress och trötthet påverkar din bilkörning, samt hur du anpassar din hastighet till exempel.
  • Fordonskännedom - hur bilen fungerar och hur olika väglag påverkar din bilkörning, samt samband mellan din körning och hur fordonet uppträder.
  • Miljö - hur du kör på ett bränslesnålt och säkert sätt, samt hur du minimerar din miljöpåverkan i trafiken.
  • Personliga förutsättningar - hur dina handlingar påverkar din körning och hur saker som grupptryck eller din personlighet kan påverka dig i trafiken.