Gäller utfartsregeln vid utfart från gågata?

Gäller utfartsregeln vid utfart från gågata?

Vi hjälper dig att få koll på om utfartsregeln gäller vid utfart från gågata. Här hittar du även exempel på när utfartsregeln gäller.

Ja! Utfartsregeln gäller vid utfart från gågata, men även vid följande situationer: