Teoricentralen faktabanken sverige

Hur går säkerhetskontrollen till vid uppkörningen?

Vid uppkörning så behöver man alltid genomföra en säkerhetskontroll. Vi förklarar hur säkerhetskontrollen går till och vad som är bra att tänka på.

Uppkörningen börjar med att du får genomföra en säkerhetskontroll. Detta innebär att du kontrollerar att bilens olika funktioner fungerar som de ska. Det kan vara allt från belysning till torkare.

I det fall att något på bilen inte fungerar som det ska så ska du kunna föreslå möjliga åtgärder. Du behöver även kunna riskerna som det innebär om en enskild funktion inte fungerar som den ska.