Teoricentralen faktabanken sverige

Hur många frågor finns det på teoriprovet?

Förbered dig för teoriprovet - en av de två obligatoriska proven för att få ditt körkort. Testet omfattar 70 frågor på Trafikverket med en tid på 50 minuter.

Teoriprovet, som även kallas för kunskapsprovet, är teoridelen av förarprovet för att få ta körkort. Det görs på en dator på trafikverket och det består av 70 frågor som ska hinnas med på 50 minuter.

5 av dessa frågor väljs slumpmässigt bort för statistik och påverkar inte resultatet på provet, dock vet man aldrig vilka frågor som räknas bort. Av de resterande 65 frågorna behövs 52 rätt för ett avklarat teoriprov. Teoriprovet görs alltid innan förarprovet.