Teoricentralen faktabanken sverige

Vad ingår i en trafikförsäkring?

Lär dig om fordonsägarens lagkrav på trafikförsäkring med Teoricentralen. Täcker person- och egendomsskador men inte ditt fordon.

Enligt lag måste alla bilägare ha en trafikförsäkring. Det är olagligt att köra på allmänna vägar utan en sådan försäkring. Den som äger bilen och den som främst kör den, de tecknar försäkringen. Trafikförsäkringar betalar för personskador på förare, passagerare och andra. De täcker även skador på andras egendom.

Men då gäller att de inte täcker skador på din egen bil. För sådana skador behöver du en vagnskadeförsäkring. Om din bil skadas i en olycka som någon annan orsakade, då täcker den personen skadorna på din bil.