Teoricentralen faktabanken sverige

Hur påverkas bromssträckan om jag sänker hastigheten från 80 km/h till 40 km/h?

Lär dig hur du räknar ut hur din bromssträcka påverkas av att du sänker hastigheten så att du enkelt kan anpassa dig för olika situationer.

Om du sänker hastigheten från 80 km/h till 40 km/h, så minskar du hastigheten med hälften. Vi vet att bromssträckan förändras kvadratiskt med hastigheten, vid en minskning som detta så innebär det att bromssträckan minskar till en fjärdedel. Räkneexempel: Vid 80 km/h så är bromssträckan 25,6 meter. När du halverar hastigheten så minskar bromssträckan med 3/4, alltså är den nya bromssträckan 6,4 meter (25,6 / 4 = 6,4).