Teoricentralen faktabanken sverige

Vad är skillnaden mellan påbjuden körriktning och påbjuden körbana?

Vi går igenom skillnaderna mellan påbjuden körriktning och påbjuden körbana. Här hittar du även smidiga tips att ha i åtanke för att skilja de två åt.

Påbjuden körriktning är åt vilket håll du får svänga, du får endast köra i pilens riktning. I de fall där det finns mer än en pil så får du alltså endast köra i de riktningar som vardera pil pekar åt.

Påbjuden körbana är vilken sida av vägen du ska vara på, pilen pekar diagonalt nedåt.

  • Om pilen pekar nedåt åt höger så ska du passera skylten på höger sida.
  • Om pilen pekar nedåt åt vänster så ska du passera skylten på vänster sida.
  • Om det finns två pilar, med en som pekar åt vardera håll, så kan du passera både på vänster eller höger sida om skylten.