Vad är skillnaden mellan påbjuden körriktning och påbjuden körbana?

Vad är skillnaden mellan påbjuden körriktning och påbjuden körbana?

Vi går igenom skillnaderna mellan påbjuden körriktning och påbjuden körbana. Här hittar du även smidiga tips att ha i åtanke för att skilja de två åt.

Påbjuden körriktning är åt vilket håll du får svänga, du får endast köra i pilens riktning. I de fall där det finns mer än en pil så får du alltså endast köra i de riktningar som vardera pil pekar åt.

Påbjuden körbana är vilken sida av vägen du ska vara på, pilen pekar diagonalt nedåt.