Teoricentralen faktabanken sverige

Kan trafikverket anpassa teoriprovet för mig?

Alla har olika förutsättningar i livet. Vi delar med oss av svaret på frågan om trafikverket kan anpassa teoriprovet efter dina behov.

Ja, du som behöver särskilt stöd kan få förlängd provtid. Istället för 50 minuter så får du 75 minuter på ditt teoriprov.

Om du inte förstår svenska så har du även möjlighet att få en tolk.