Teoricentralen faktabanken sverige

Vad är biobränsle?

Fossila bränslen är som bekant inte alltid ett särskilt grönt alternativ. Lär dig mer om biobränsle och hur detta alternativa bränsle fungerar.

Biobränslen är förnybara bränslen som produceras av levande organismer. Biobränslen bidrar inte till ökad växthuseffekt då den mängd koldioxid som bildas vid förbränning är en del av kolcykeln. De biobränslen som används idag är bland annat biogas, etanol och biodiesel.