Teoricentralen faktabanken sverige

Vad är spolarvätska?

Spolarvätska är en viktig del i en bilförares arsenal för att se till att ha en klar uppsikt i trafiken. Vi delar med oss allt du behöver veta om spolarvätska.

Spolarvätska används för att hålla bilens rutor rena och säkerställa sikten vid körning. I nyare bilar används spolarvätskan även för att rena bilens strålkastare. I bilens spolarvätskebehållare som finns under motorhuven kan du fylla på och kontrollera spolarvätskan.