Teoricentralen faktabanken sverige

Vad är blockeringsregeln?

Lär dig om blockeringsregeln med oss. Undvik onödigt stillastående i korsningar och vid utfarter för att säkert ta ditt körkort.

Blockeringsregeln innebär att du inte i onödan ska bli stillastående i korsningar, framför utfarter, på övergångsställen och liknande. Försök att vid köbildning planera var du stannar. Finns det ingen plats att stanna efter en utfart eller korsning, stanna hellre innan. Ofta när du ska svänga ut på en huvudled behöver du först korsa en cykelöverfart. är det skymd sikt i korsningen kan du behöva köra fram och blockera för att kunna se om det är fritt. I en sådan situation är det okej att blockera eftersom det inte var i onödan.