Teoricentralen faktabanken sverige

Vad innebär ett säkerhetsavstånd?

Säkerhetsavstånd är en kritisk del av varje bilförares arsenal då det ser till att skydda både dig och dina medtrafikanter genom att du håller rätt avstånd.

Säkerhetsavstånd innebär att du ska hålla ett lämpligt avstånd när du exempelvis kör förbi parkerade bilar, cyklister och gående. Detta är väldigt viktigt på grund av att det finns en risk att cyklisten vinglar till, den gående ramlar eller att en person öppnar dörren i en parkerad bil. Finns det inte tillräckligt stort avstånd i sidled så finns risken för en kollision med någon av dessa.