Teoricentralen faktabanken sverige

Vad är en motorväg?

Lär dig om vad som gör en väg till en motorväg, och de olika regler och lagar som gäller på just motorvägarna i vårt långa land.

En motorväg har minst två körfält i varje körriktning och körbanorna är alltid åtskilda, det finns alltså ingen direkt mötande trafik. Det finns heller ingen korsande trafik i samma plan, den korsande trafiken kör över motorvägen på en bro eller under motorvägen med tunnel eller viadukt. En motorväg märks ut med motorvägsskylt vid på- och avfarten, d.v.s. var den börjar och slutar. På- och avfarter räknas också som motorväg, så samma regler gäller där som på själva motorvägen.När du kör på motorvägen, välj i första hand körfältet längst till höger. Körfältet eller körfälten längre till vänster är till för omkörning.Vad du inte får göra på en motorväg:

  • Du får varken parkera, stanna eller backa.
  • Du får inte plocka upp en gångtrafikant.
  • Du får ej promenera.
  • Du får ej bogsera (undantag om det görs på vägrenen till första kommande avfart).
  • Du får aldrig köra fordon som är konstruerade för maxhastighet under 40 km/h, t.ex. traktorer, cyklar eller mopeder klass 2 (även mopeder klass 1 är förbjudna trots att de får komma upp i en hastighet på 45 km/h).