Vad är en motorväg?

Vad är en motorväg?

Lär dig om vad som gör en väg till en motorväg, och de olika regler och lagar som gäller på just motorvägarna i vårt långa land.

En motorväg har minst två körfält i varje körriktning och körbanorna är alltid åtskilda, det finns alltså ingen direkt mötande trafik. Det finns heller ingen korsande trafik i samma plan, den korsande trafiken kör över motorvägen på en bro eller under motorvägen med tunnel eller viadukt. En motorväg märks ut med motorvägsskylt vid på- och avfarten, d.v.s. var den börjar och slutar. På- och avfarter räknas också som motorväg, så samma regler gäller där som på själva motorvägen. När du kör på motorvägen, välj i första hand körfältet längst till höger. Körfältet eller körfälten längre till vänster är till för omkörning. Vad du inte får göra på en motorväg: