Teoricentralen faktabanken sverige

Vad är ett kunskapsprov?

Lär dig om B-körkortets process: från teoriprovet till det praktiska provet. Utforska frågornas struktur och minimumkraven för godkännande.

Att skaffa ett B-körkort innebär att du behöver klara både ett teoriprov och ett praktiskt prov. Du börjar alltid med teoriprovet, och när du klarat av det kan du köra upp.

Du gör provet på en dator och måste svara på 70 frågor inom 50 minuter. De tar bort 5 slumpade frågor för statistik, och du behöver få minst 52 av de kvarvarande 65 rätta för att bli godkänd.

Provet testar dina färdigheter inom fem olika områden:

• Kännedom om bilen och hur man hanterar den

• Hänsyn till miljön

• Trafiksäkerhet

• Trafikregler

• Dina personliga egenskaper