Teoricentralen faktabanken sverige

Vad är servostyrning?

Servostyrning hjälper dig att göra bilkörningen enkalre. Lär dig skillnaden mellan hydraulisk och elektrisk servostyrning.

Servostyrning är ett system som gör ratten lättare att vrida och bilen lättare att styra.De allra flesta bilarna på våra vägar är utrustade servostyrning. Den är hydraulisk (med servo-olja) på lite äldre bilar och elektrisk på nyare. Om bilen känns tungstyrd är något fel på servostyrningen. äldre bilar som inte har servo alls på styrningen har istället större ratt och fler varv mellan fulla rattutslag.