Teoricentralen faktabanken sverige

Vart sitter dimbakljuset?

Lär dig var dimbakljuset sitter på din bil och vilken roll detta ljus fyller i din bilkörning. Vi ger dig även användbara tips för dimbakljuset här.

även bakljuset har dimljus som är kraftigt röda lampor som är tänkta att varna bakomvarande trafik om att du som trafikant finns på vägen vid väldigt dålig sikt, som vid dimma och kraftigt regn. Dimbakljuset är tillämpliga även vid snö samt regn.

Viktigt är att ljuset stängs av när det inte längre behövs, stänger man inte av ljuset kan det blända bakomvarande trafik.