Teoricentralen faktabanken sverige

Vad är tunnelseende?

Tunnelseende innebär att ditt synfält blir begränsad av en eller annan anledning. Det är ett farligt tillstånd som kan leda till trafikolyckor.

Tunnelseende innebär att synfältet krymper, och att man enbart har fokus rakt fram. Det kan även kopplas ihop med fartblindhet där hög hastighet också kan ställa till det för dig som trafikant ute på vägen. Vid långa sträckor och vid höga hastigheter kan fartblindhet uppstå, vilket betyder att förmågan att bedöma sin egen hastighet försämras.

Man upplever då inte att hastigheten är hög, utan man tror att istället att bilen färdas betydligt långsammare än vad som egentligen sker. Det hela kan leda till att bromssträckan missbedöms och att du bromsar för sent vilket kan leda till allvarliga olyckor.