Teoricentralen faktabanken sverige

Vad innebär blixtlåsprincipen eller kugghjulsprincipen?

Vi delar med oss av vad blixtlåsprincipen innebär och vilken funktion den fyller i trafiken. Bli en trygg och kompetent bilförare med vår hjälp.

Blixtlåsprincipen, eller kugghjulsprincipen, är en princip som ska tillämpas i situationer där trafiken är tät och två körfält går samman till ett körfält. Principens grundtanke är att varannan bil kör fram från vardera körfält, för att behålla ett flyt i trafiken. Här är det alltså ett ömsesidigt samspel som gäller.