Teoricentralen faktabanken sverige

Vad är djupinlärning?

Det finns flera olika inlärningstyper som är viktiga att vara medveten om som bilförare. Här kan du lära dig allt du behöver veta om just djupinlärning.

Denna typ av inlärning resulterar i en mer långvarig kunskap. Kortfattat innebär djupinlärning att man har en större förståelse för kunskapen man avser att ta in, man kan lättare förstå och sätta saker i ett sammanhang och inte bara memorera och senare glömma bort de. Exempelvis förstår man varför en viss trafikregel är utformad på det specifika sättet.Ytinlärning är motsatsen till djupinlärning. Du lär dig fakta utan förståelsen bakom faktan, och glömmer därför snabbt bort det du lärt dig.