Teoricentralen faktabanken sverige

Vad innebär kugghjulsprincipen?

Lär dig om denna grundläggande trafikprincip som ser till att behålla ett naturligt flöde i trafiken, även under särskilt tung trafik såsom rusningstrafik.

Kugghjulsprincipen, eller blixlåsprincipen, är en princip som ska tillämpas i situationer där trafiken är tät och två körfält går samman till ett körfält. Principens grundtanke är att varannan bil från vardera körfält kör, och att det är ett ömsesidigt samspel som gäller.