Teoricentralen faktabanken sverige

Vad innebär svängningsregeln?

Lär dig svängningsregeln för att klara körkortet och öka säkerheten i trafiken. Denna osynliga trafikpolis vid varje korsning minskar olycksrisken en hel del.

Svängningsregeln är grundläggande i trafiken och något varje förare måste ha kunskap om för att erhålla sitt körkort. Man kan säga att den fungerar som en osynlig trafikpolis vid varje korsning. Regelns huvudsakliga syfte är att skapa ordning och säkerhet på vägarna och minska risken för olyckor.

När du som förare är på väg att svänga vänster i en korsning, är du tvungen att väja för all mötande trafik. Detta gäller både vid grönt och rött ljus. även då man har en grön signal ogiltigförklaras denna av svängningsregeln.

Svängningsregeln gäller inte bara när vi svänger vänster, den gäller även då vi tänker svänga till höger och behöver korsa cykelvägen. även här applyeras väjningsplikten, och du som bilförare måste vänta på cyklister som kommer från både höger och vänster sida. Detta kan tyckas vara självklart men i stressade situationer kan det ibland vara lätt att glömma.

När vi talar om cirkulationsplatser är det ännu viktigare att komma ihåg svängningsregeln, särskilt i Sverige där cirkulationsplatser är vanliga. även här råder väjningsplikten när du svänger ut ur cirkulationsplatsen, oavsett om du svänger höger, vänster eller fortsätter rakt fram. Det är alltid du som lämnar cirkulationsplatsen som ska väja, för bilar och cyklister som befinner sig i cirkulation.

Att behärska svängningsregeln är därför extremt viktigt, inte bara för att klara körkortet, men också för att vara en säker förare i trafiken. Att missförstå eller glömma bort svängningsregeln, kan leda till mycket farliga situations och potentiella olyckor.

Kom ihåg, att svängningsregeln är det osynliga trafikljuset som styr vår väg framåt. Genom att följa den, säkerställer vi inte bara vår egen säkerhet, utan även säkerheten för de andra trafikanterna.