Teoricentralen faktabanken sverige

Återvändsgata

Vad innebär en återvändsgata? Lär dig vad som utmärker en återvändsgata, vad det innebär för dig som bilförare och hur de fungerar i praktiken.

En återvändsgata eller återvändsgränd, är en gata eller väg som endast har kontakt med vägnätet i den ena änden. I praktiken så innebär det alltså att en genomfart inte är möjligt. återvändsgator ska markeras med ett vägmärke vid infarten.