Teoricentralen faktabanken sverige

Ögonkontakt

Vad innebär ögonkontakt? Vi förklarar vad man menar med ögonkontakt och hur detta används som en del av kommunikationen mellan människor.

ögonkontakt är ett sätt att kommunicera genom att möta en annan persons blick. Hos människor är ögonkontakt en form av icke-verbal kommunikation.