Övergångsställe

Övergångsställe

Vad är ett övergångsställe? Vi förklarar vad ett övergångsställe är, hur de ser ut och skillnaden mellan bevakade och obevakade övergångsställen.

Övergångsställe är en plats på en väg eller gata där det är avsett att fotgängare ska gå om de vill passera vägen. Det markeras vanligen med streckade linjer på vägbanan och vägmärke. Det är emellertid vägmärket som visar var övergångsstället är beläget.

Det finns bevakade och obevakade övergångsställen: