Teoricentralen faktabanken sverige

Avgasrör

Vad är ett avgasrör för något? Lär dig vilken funktion ett avgasrör fyller, samt hur det är utformat och vilka komponenter det består av.

Avgasröret är ett rör som släpper ut avgaser från en förbränningsmotor. Syftet är att avgaser från alla motorns cylindrar ska samlas på en enda plats. Själva avgasrörssytemet består av ljuddämpare och en katalysator.