Teoricentralen faktabanken sverige

Avstånd i sidled

Vad innebär avstånd i sidled? Vi går igenom vad som menas med avstånd i sidled och de olika scenarion där det kan vara viktigt att tänka på det.

När man säger avstånd i sidled så menar man avståndet från bilens sida.

Det är viktigt att tänka på avstånd i sidled vid bland annat följande situationer:

  • Om du kör om en annan bil
  • Om du kör om en cyklist
  • När du parkerar bilen

Så om man till exempel säger termen 'betryggande avstånd i sidled', så menar man helt enkelt att det ska finnas ett tillräckligt stort avstånd mellan dig och exempelvis, bilen du kör om, utan att ni riskerar kontakt.

Att inte hålla betryggande avstånd i sidled kan dömmas som att orsaka fara vid omkörning eller vårdslöshet i trafik och straffas med böter.