Teoricentralen faktabanken sverige

Avgassystem

Vad är ett avgassystem? Här hittar du definitionen av ett avgassystem, samt information om hur de fungerar i praktiken och varför de används.

Ett avgassystem transporterar bland annat avgaser och andra förbränningsprodukter från motorn. Själva avgassystemet består av ljuddämpare och en katalysator. Syftet är att minska bullernivån och att rena avgaserna från de värsta föroreningarna.

Den del av avgassystemet som syns bakpå bilen, avgasröret, är alltså bara en komponent av avgassystemet.