Teoricentralen faktabanken sverige

Begravningsfölje

Vad är ett begravningsfölje? Här hittar du definitionen för begravningsfölje och även vilka trafikregler osm gäller kring de.

Ett begravningsfölje är en samling bilar som tillsammans kör till exempelvis kyrkogården med begravningsbilen. Du får inte bryta eller på ett annat sätt hindra ett begravningsfölje då detta är mot lagen.