Teoricentralen faktabanken sverige

Boggitryck

Vad innebär boggitryck? Vi förklarar vad boggitryck är för något och vad det innebär i praktiken för förare som använder sig av boggi.

Boggitryck är en beteckning som anger hur högt trycket från en boggi på till exempel en lastbil är mot vägbanan. Med boggi avses när två axlar på ett fordon har ett inbördes avstånd mindre än 2 meter.

Beroende på tillåten bärighetsklass för respektive vägavsnitt varierar det tillåtna boggitrycket. Om det finns ett begränsat boggitryck på en vägsträcka så är detta vanligtvis skyltat, detta är vanligt vid exempelvis svagare broar.