Teoricentralen faktabanken sverige

Bortförklaring

Vad är en bortförklaring? Vi förklarar innebörden av ordet bortförklaring samt går igenom hur det kan relatera till dina kunskaper som bilförare.

En bortförklaring innebär att man skyller exempelvis ett misstag på externa faktorer. Genom bortförklaringar av sina egna misstag i trafiken lär man sig ingenting och blir därmed aldrig någon bättre förare. Det är därför viktigt att kunna vara självkritisk, även efter att du har fått ditt körkort, för att fortsätta att bli en bättre bilförare.