Teoricentralen faktabanken sverige

Buss

Vad är en buss? Vi förklarar vad som definierar en buss, samt hur bussar delas in i olika kategorier baserat på sin totala vikt.

En buss är en bil som är byggd med persontransport som huvudsyfte och är försedd med fler än 8 passagerarplatser.

Bussar delas därefter in två olika kategorier enligt följande:

  • Lätt buss: En totalvikt på max 3,5 ton
  • Tung buss: En totalvikt på över 3,5 ton