Teoricentralen faktabanken sverige

Bussregeln

Vad innebär bussregeln? Lär dig definitionen och mer om denna grundläggande regel för vad som gäller företräde för bussar i trafiken vid olika hastigheter.

Bussregeln reglerar vem som är skyldig att lämna företräde i trafiken vid olika hastigheter.

  • Vid hastigheter om 50 km/h och lägre är du skyldig att lämna bussen företräde om den blinkar ut.
  • Vid hastigheter över 50 km/h är bussen skyldig att lämna dig företräde.

För att ta reda på om bussen vill lämna sin hållplats snart är det bra att titta hur många som verkar vilja stiga på eller av bussen. Det händer också att alla klivit på och av bussen men bussföraren väntar på sin tidtabell. Ta det alltid försiktigt förbi bussen. Någon kan springa ut framför eller bakom den!