Teoricentralen faktabanken sverige

Böter

Vad innebär böter? Vi förklarar vad böter innebär och vilka olika typer av böter som finns. Hitta definitionen på alla ord med vår ordbok!

Böter är ett straff som innebär att den dömde skall betala en summa pengar. De vanligaste typerna är penningbot, som är ett fast belopp, och dagsböter, som är proportionellt mot den taxerade inkomsten.

Dagsböter bestäms till ett visst antal beroende på hur allvarligt brottet är och där storleken av varje dagsbot beror på hur den bötfällda personens ekonomi ser ut.

Penningböter är bestämda till ett visst engångsbelopp, t.ex. gäller det många trafikbrott.