Teoricentralen faktabanken sverige

Chock

Vad innebär chock? Här hittar du förklaringen till vad chock är för något. Vi delar även med oss av symtomen och vad som orsakar det.

Medicinsk chock eller cirkulationssvikt kan orsakas av till exempel stora blödningar, en svår infektion, en kraftig allergisk reaktion eller skador vid en trafikolycka. Den som hamnar i medicinsk chock måste få akutsjukvård så fort som möjligt.

Tillståndet kan vara livshotande. När du hamnar i medicinsk chock har blodtrycket och blodflödet sjunkit så mycket att blodet inte längre pumpas runt som vanligt. Då får kroppen inte tillräckligt med syre och näring och kroppen fungerar därför inte längre som den brukar.Du kan få ett eller flera av följande symtom om du hamnar i chock:

  • Snabb och svag puls.
  • Gråblek och kallsvettig hud (om chocken beror på en svår infektion är huden i stället röd och varm till en början och du har oftast hög feber).
  • Blåaktiga naglar och läppar.
  • Snabb och ytlig andning.
  • Oro och rastlöshet.
  • Törst.

Vid medicinsk chock sjunker blodtrycket och urinproduktionen minskar eller slutar helt. Du blir även slö och kan uppfattas som förvirrad. Du kan bli medvetslös beroende på hur mycket kroppen har påverkats.