Teoricentralen faktabanken sverige

Cirkulationsplats

Vad är en cirkulationsplats? Vi förklarar vad en cirkulationsplats för något och går även igenom skillnaden på cirkulationsplats och rondell.

En cirkulationsplats är en cirkelformad trafikplats med speciella trafikregler. Den är placerad i en vägkorsning men är numera ofta – bland annat i Sverige – definierad som en cirkelformad väg kring ett nav.

Cirkulationsplatser kallas i folkmun ofta för rondell, även om rondell per definition är namnet på själva navet i cirkulationsplatsen.