Teoricentralen faktabanken sverige

Cyklister

Vad är cyklister? Vi går igenom vad som definierar cyklister, samt vilka lagar och regler som gäller för de om de cyklar i trafiken.

Cyklister är personer som färdas på cykel. Cyklister ska följa samma trafikregler som andra fordonsförare och ska använda cykelbana eller cykelfält om det finns. I det fall att de cyklar på vägbanan så ska de cykla på höger sida.