Teoricentralen faktabanken sverige

Dagsböter

Vad är dagsböter för något? Här förklarar vi hur dagsböter fungerar och i vilka situationer som dagsböter döms ut istället för fängelse.

Dagsböter är en av de två straff som kan delas ut i vårt rättssystem, det andra är fängelse. Det är vanligt att böter används om brottet inte är särskilt allvarligt, eller om det skulle resultera i 14 dagar eller mindre i fängelse.

Dagsböter består av två komponenter, antalet dagsböter och storleken på själva dagsboten. Som regel så ska en dagsbot motsvara en tusendel av den dömda personens årsinkomst. Dagsböter kan dömmas ut som minst 30 dagsböter, och som mest 150 dagsböter.

Polisen skickar ut ett betalningskort när det är dags att betala in böterna. Pengarna som betalas in som dagsböter går till den svenska staten.