Teoricentralen faktabanken sverige

Definitioner

Vad innebär definitioner? Vi delar med oss av meningen av detta ord och förklarar fördelarna med att kunna definitionen av olika ord och uttryck.

En definition är ett kortfattat, klart och tydligt angivande av vad något är till skillnad från allt annat. Definitioner är ett sätt att bestämma och avgränsa språkliga uttrycks betydelser, det är ett utmärkt sätt att lära sig nya saker på, och är nyckeln till klar kommunikation.

Exempelvis så består vår ordlista av definitioner av olika ord och termer som du kan stöta på i samband med trafik och fordon.