Teoricentralen faktabanken sverige

Demonstration vid övningskörning

Vad innebär demonstration vid övningskörning? Vi förklarar innebörden av detta begrepp samt vilka fördelar det har för eleven som övningskör.

Demonstration vid övningskörning innebär att utbildaren visar eleven genom att demonstrera. Vid dessa tillfällen så byter utbildaren eller handledaren plats med eleven och visar hur man gör något i praktiken, eleven blir sedan ombedd att upprepa handlingen.

Detta är ett utmärkt sätt för eleven att lära sig genom att göra något, snarare än att plugga något i teorin.