Teoricentralen faktabanken sverige

Diesel

Vad är diesel? Vi förklarar definitionen av diesel och tar en närmare titt på dess beståndsdelar. Lär dig mer om detta populära drivmedel.

Diesel tillverkas främst genom destillering av råolja i raffinaderier. Kolvätena i diesel är tyngre än dem i bensin, så diesel är mindre flyktigt än bensin, men mer flyktigt än tung eldningsolja eller asfalt.

Diesel är inte strikt kemiskt definierad, utan är alltså en benämning på motorbrännoljor som används för drift av dieselmotorer och som främst erhålles från petroleum.