Teoricentralen faktabanken sverige

EES-land

Vad innebär EES-land? Vi förklarar definitionen av EES-land och listar även alla medlemsländerna i detta samarbete med EU.

Med EES-land så menar man det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) som inrättades 1994 i syfte att utvidga EU:s bestämmelser om den inre marknaden till att även omfatta länder i Europeiska frihandelssammanslutningen. 

EES-parterna är Norge, Island och Liechtenstein.